Halmstad 035 - 19 19 80 | Kolbäck 0220 - 28 27 80 | info@hardservice.se

MER ÄN 45 ÅR AV ERFARENHET

Härdservice i Kolbäck historia

1973 startade härderiet på heltid i hyrda lokaler i Kolbäck och 1975 startade även Härdservice i Halmstad som grundades av Allan Pettersson. I Kolbäck startade verksamheten med golfskodubbslödning och ökades med däckdubb, matriser till grammofonindustrin samt härdning av lufthärdande material (knivar, saxar et.c). 

Härdservice i Kolbäck historia

Efter några års anställning tar Jimmy Zuban över Härdservice och den första stora investeringen görs när en vakuumugn köps in. Investeringarna fortsätter med ugnar för nitrering & nitrokarburering medan man i Kolbäck investerar i egen industrifastighet och flyttar dit.

Härdservicegruppen

2011 byggs fastigheten i Halmstad ut ytterligare och det sker investering i en bläster. KVB förvärvar Eskilstuna Härdverkstad och maskinparken flyttas till Kolbäck. Verksamheten kan nu även erbjuda  karbonitrering, sätthärdning och seghärdning.

1:a juni 2017 köper Härdservice i Halmstad 100% av aktierna i Kolbäcks Värmebehandling AB som ändrar namn till Härdservice i Kolbäck. Genom uppköpet har Härdservicegruppen bildats och utgör därmed starten på en kommande expansionsfas.

Härdservice i Kolbäck historia

I Kolbäck fortsätter verksamheten med lödning av golf-, last- och rallydubb samt glödgning av fästelement åt Bulten. I Halmstad övergår verksamheten till Bruno Zuban som sedan 1983 ägt Eskilstunasliperiet beläget i samma byggnad.

Härdservice i Kolbäck historia

När sliperiet säljs används utrymmet för att investera i en sätthärdningslina samt ny nitrokarbureringsugn och eget laboratorium. 2004 tar Halmstad beslutet att bygga 900 m2 stora lokaler (nuvarande placering) och investeringen beror till stor del på att ett avtal sluts med en stor aktör inom transmission. Årtiondet fortsätter med investeringar i universalugnar i Halmstad, medan man i Kolbäck fokuserar på export som uppgår till hela 35-40% av omsättningen. 

hardservice-forvarvar-industrimark-malardalen

11000 kvm industrimark köps av Hallstahammars kommun och planerna för en helt ny härdanläggning sätts därmed igång som en fortsättning på den expansionsfas Härdservicegruppen inledde 2017. 

Härdservice i Kolbäck historia

1973 startade härderiet på heltid i hyrda lokaler i Kolbäck och 1975 startade även Härdservice i Halmstad som grundades av Allan Pettersson. I Kolbäck startade verksamheten med golfskodubbslödning och ökades med däckdubb, matriser till grammofonindustrin samt härdning av lufthärdande material (knivar, saxar et.c). 

I Kolbäck fortsätter verksamheten med lödning av golf-, last- och rallydubb samt glödgning av fästelement åt Bulten. I Halmstad övergår verksamheten till Bruno Zuban som sedan 1983 ägt Eskilstunasliperiet beläget i samma byggnad.

Efter några års anställning tar Jimmy Zuban över Härdservice och den första stora investeringen görs när en vakuumugn köps in. Investeringarna fortsätter med ugnar för nitrering & nitrokarburering medan man i Kolbäck investerar i egen industrifastighet och flyttar dit.

När sliperiet säljs används utrymmet för att investera i en sätthärdningslina samt ny nitrokarbureringsugn och eget laboratorium. 2004 tar Halmstad beslutet att bygga 900 m2 stora lokaler (nuvarande placering) och investeringen beror till stor del på att ett avtal sluts med en stor aktör inom transmission. Årtiondet fortsätter med investeringar i universalugnar i Halmstad, medan man i Kolbäck fokuserar på export som uppgår till hela 35-40% av omsättningen. 

2011 byggs fastigheten i Halmstad ut ytterligare och det sker investering i en bläster. KVB förvärvar Eskilstuna Härdverkstad och maskinparken flyttas till Kolbäck. Verksamheten kan nu även erbjuda  karbonitrering, sätthärdning och seghärdning.

1:a juni 2017 köper Härdservice i Halmstad 100% av aktierna i Kolbäcks Värmebehandling AB som ändrar namn till Härdservice i Kolbäck. Genom uppköpet har Härdservicegruppen bildats och utgör därmed starten på en kommande expansionsfas.

11000 kvm industrimark köps av Hallstahammars kommun och planerna för en helt ny härdanläggning sätts därmed igång som en fortsättning på den expansionsfas Härdservicegruppen inledde 2017.