Halmstad 035 - 19 19 80 | Hallstahammar 0220 - 28 27 80 | info@hardservice.se

HÅLLBARHET

Ett ständigt pågående arbete mot förbättring och högre nivå av vårt ansvarstagande i samhället.

Jimmy-Zuban-VD-Hardservice

Jimmy Zuban, VD Härdservice

Det är en mycket stimulerande uppgift att driva Härdservice och som VD är jag ödmjuk inför tanken på hur mycket vårt företag faktiskt bidrar till på samhällsnivå. Leverantörskedjan i vår bransch är ibland lång och våra tjänster tillämpas på produkter inom i stort sett alla sektorer: från livsmedelsproducenter, försörjnings- och medicinindustrin till teknisk forskning och utveckling, försvars- och fordonsindustri.

Vi har under många år sett fördelen med att vara ISO-certifierade i både Miljö 14001 och Kvalitet 9001 och bedrivit vår verksamhet utifrån ett väl genomarbetat affärssystem. Med affärssystemet som utgångspunkt har vi kunnat hålla koll på våra processer, ständigt förbättra våra arbetssätt och agera snabbt på förändringar i lagar, förordningar, krav och rekommendationer. 

Strukturen har på många sätt bidragit till Härdservice framgång och möjlighet att investera, knyta nya relationer och skapa bättre förutsättningar för arbete nu och i framtiden. Det är också därför steget till att arbeta aktivt med hållbarhet inte var så långt för oss. Vi vet att våra beslut och handlingar påverkar världen omkring oss och vi är redo att ta ett ännu större ansvar för dem. Vi vill skapa de bästa förutsättningarna för att arbeta mer hållbart med hänsyn till våra ägare, medarbetare, kunder, partners och andra medborgare och vi kommer att ta det ansvaret i alla dimensioner i samhället: ekonomiskt, miljömässigt och socialt.

070 62 62 777

HÅLLBARHETSRAPPORT 2023

Välkommen att ta del av föregående års sammanställning över vårt hållbarhetsarbete. Rapporten beskriver transparent om våra utmaningar och framsteg mot en mer hållbar verksamhet. Hållbarhetsrapporten är en redovisning för hur vi hanterar vårt miljömässiga, ekonomiska och sociala ansvar i hela leveranskedjan till våra kunder. 

Varsågod och ta del av vår hållbarhetsredovisning.