Halmstad 035 - 19 19 80 | Kolbäck 0220 - 28 27 80 | info@hardservice.se

KVALITET

Vår ledstjärna och värdegrund i hela verksamheten. 

ISO-CERTIFIERING

På Härdservice AB arbetar vi med kvalitet enligt certifieringen ISO 9001:2015. Vi tillämpar även miljöcertifieringen ISO 14001:2015 . Vår värmebehandling är en del av helhetslösning för våra kunder som ska kunna lita på att vi uppfyller utlovade åtaganden. Professionell rådgivning, teknisk kvalitet, flexibilitet, snabbhet och leveranssäkerhet är faktorer vi sätter stor vikt vid. Vårt mål är att se arbetet mot ständig förbättring som ett pågående projekt. Detta kan identifieras i hela vår verksamhet och produktion.

Klicka på nedan länkar för att läsa våra certifikat:

Vilka behov har din verksamhet?
Kontakta oss så hjälper vi dig från materialval till färdigbehandlad produkt!

MILJÖPOLICY

“Vi skall bedriva ett aktivt och medvetet miljö- arbete. Vår ambition är att bedriva vår verksamhet så att vår miljöpåverkan minimeras. Energi och insatsvaror skall användas på ett effektivt sätt så att en hållbar utveckling främjas. Lagar och regler på miljöområdet utgör minimikrav och vi arbetar med ständiga förbättringar. Vi skall förebygga föroreningar genom att minska omfattningen av planerade utsläpp och minska risken för oplanerade utsläpp. Vi vill involvera och fortlöpande utbilda vår personal i miljöfrågor.”