Halmstad 035 - 19 19 80 | Kolbäck 0220 - 28 27 80 | info@hardservice.se

KVALITET

Vår ledstjärna och värdegrund i hela verksamheten. 

ISO-CERTIFIERING

På Härdservice AB arbetar vi med kvalitet enligt certifieringen ISO 9001:2015. Vår värmebehandling är en del av tekniska lösningar för våra kunder och kunderna skall kunna lita på att vi uppfyller utlovade åtaganden. Detta genom att samarbeta med kunder för en långvarig relation och uppfylla myndighetskrav och andra krav från intressenter. Vi arbetar proaktivt genom att identifiera risker och möjligheter som kan tänkas uppkomma i vår affärsverksamhet som helhet.

Vi tillämpar även miljöcertifieringen ISO 14001:2015. Vi skall bedriva ett aktivt och medvetet miljöarbete och vår ambition är att bedriva verksamheten så att vår påverkan på miljön minimeras. Energi och insatsvaror skall användas på ett effektivt sätt så att en hållbar utveckling främjas. Lagar och regler på miljöområdet utgör minimikrav för oss och vi arbetar med ständiga förbättringar. Vi skall förebygga föroreningar genom att minska omfattningen av planerade utsläpp och minska risken för oplanerade utsläpp. Vi vill även involvera och fortlöpande utbilda vår personal i miljöfrågor.

Klicka på nedan länkar för att läsa våra certifikat:

Vilka behov har din verksamhet?
Kontakta oss så hjälper vi dig från materialval till färdigbehandlad produkt!

KVALITETSPOLICY

“Vi vill ge professionell rådgivning, leverera hög kvalitet, erbjuda flexibilitet och leveranser i rätt tid. Vi vill ständigt förbättra oss genom att arbeta smartare, kontinuerligt höja vår kunskapsnivå och utveckla bättre lösningar för våra kunder och kontinuerligt investera för att gagna såväl kundens helhetssyn på det arbete vi utför som vår arbetsmiljö.”