Halmstad 035 - 19 19 80 | Kolbäck 0220 - 28 27 80 | info@hardservice.se

SEGHÄRDNING

Kombinera hårdgörande och mjukgörande processer för optimalt resultat.

SEGHÄRDNING – NEUTRALHÄRDNING

Seghärdning (eller neutralhärdning) syftar till att optimera stålets hårdhet och seghet och metoden seghärdning används för material som ska genomhärdas men kräver en något snabbare kylning än vad vakuumhärdning erbjuder. En avvägning mellan hårdhet och seghet behöver göras för produktens slutresultat.

Vid seghärdning får man hårdheten som förbättrar livslängden, slitstyrkan och lastförmågna på detaljerna och segheten som minskar risken för sprödbrott med följden plötsliga haverier. Genom att kombinera en hårdgörande process (härdningen) med en mjukgörande process (anlöpning) kan dessa egenskaper nås på de seghärdade detaljerna.

Seghärdningsprocessen sker genom att styrda program anpassar atmosfären i ugnen till samma kolhalt som materialet, så att varken en upp- eller avkolande effekt uppstår. Anlöpning efter seghärdning sker i högre temperaturer och ger en god hårdhet samtidigt som segheten förblir hög. Efterbearbetning i form av slipning eller hårdsvarvning krävs oftast efter seghärdning – något att ta hänsyn till vid tillverkningen av detaljerna. Mätning av det härdade godset kan efter behandling ske genom HRC och HV.

Vilka behov har din verksamhet?
Kontakta oss så hjälper vi dig från materialval till färdigbehandlad produkt!

HÄRDWIKI

HÄRDACADEMY