Halmstad 035 - 19 19 80 | Hallstahammar 0220 - 28 27 80 | info@hardservice.se

NITROZERO®

Nitrerprocess utan föreningszon.

NITROZERO® – nitrering av verktygsstål

NitroZero® är en metod för gasnitrering utan att det bildas föreningszon (FZ) på de värmebehandlade detaljerna. NitroZero® är ett utmärkt alternativ till plasmanitrering då man vill förhindra bildandet av en föreningzonen på ytan utanför diffusionszonen.

Processen sker i en gasatmosfär med i huvudsak ammoniak som processgas. NitroZero® används främst för nitrering av verktygsstål där en föreningszon bör undvikas eftersom föreningszonen är en spröd fas som lätt leder till urflisning av verktyg.

Fördelar med NitroZero® som nitrermetod:

  • Hårdheten i diffusionszonen blir, för de flesta verktygsstål, över 1000 HV vilket ger förbättrade slitageegenskaper för verktyget.
  • Verktygen kan beläggas med PVD efter nitrering.

NitroZero® är vår egna skyddade metod för nitrering, utvecklad exklusivt för Härdservice av Heinz Kaiser. Han har varit delaktig i utvecklingen av flertalet patenterade metoder inom värmebehandling och anses vara en av landets främsta inom nitrermetoder.

Vi har tillgång till branschens mest kunniga och våra experter erbjuder dig kunskap och vägledning för att göra din produktion effektivare och affär mer lönsam. Välkomna att kontakta oss för att ta reda på hur NitroZero® kan göra din produkt bättre!

Vill du veta mer om metoden?

HÄRDACADEMY®

Utbildningar om härdning, värmebehandling och materiallära.

HÄRDWIKI®

Vår kunskapsbank inom härdning, värmebehandling och materiallära.

035 - 19 19 80