Halmstad 035 - 19 19 80 | Hallstahammar 0220 - 28 27 80 | info@hardservice.se

ANLÖPNING

Ger materialet dess slutliga egenskaper.

ANLÖPNING – OMVANDLA GODSETS HELA STRUKTUR

Anlöpning är en termodynamisk värmebehandlingsmetod som syftar till att ge stålet sina slutliga egenskaper efter att härdning genomförts.

Vid konventionell härdning, oavsett om godset universalhärdats eller vakuumhärdats, uppnås inte önskade egenskaper direkt vid härdning då en del av strukturen inte orkar härda och bilda härdstrukturen martensit. Denna struktur kallas restaustenit och är mindre hård, sprickkänslig, kan kleta vid bearbetning och kan vid hög belastning kallhärda, vilket ger formpåverkan och än mer ökad sprickrisk. Denna restaus- tenit kan anlöpas bort och vanligen sker denna anlöpning vid hög temperatur och i ett antal steg.

Beroende på stålsort och ytkrav samt om anlöpningen skall sänka hårdheten eller höja den, kan anlöpning ske både i vanlig ugn och i vakuumugn med skyddsgas. Anlöpning i vanlig ugn utan skyddsgas ger en färgskiftning om temperaturen är över 150-200 grader. Önskas inte denna färgskiftning och finns oro för andra nackdelar vid högtemperaturanlöpning i oskyddad ugn, bör anlöpningen ske i vakuumugn.

Eftersom hela strukturen vid en väl genomförd anlöpning är jämn kan hårdheten mätas både i HRC och HV. Observera dock att vid sätthärdning och karbonitrering, så skall kontrollen av hårdheten efter anlöpningen ske med HV om härdskiktet är under 0,6 mm.

Med några få undantag skall alla stål som härdats alltid anlöpas på något sätt för att uppnå en  mycket jämnare och bättre egenskaper på materialet.

Efter 50 år i branschen kan vi härdning! Kontakta oss så hjälper vi dig hela vägen från ritning till färdigbehandlad produkt!

Vill du veta mer om metoden?

HÄRDACADEMY®

Utbildningar om härdning, värmebehandling och materiallära.

HÄRDWIKI®

Vår kunskapsbank inom härdning, värmebehandling och materiallära.

035 - 19 19 80